Czym jest deklaracja Intrastat i kogo ona obowiązuje?

odbieranie przesyłki kurierskiej

Import i eksport towarów związany jest z dopełnieniem pewnych obowiązków i informowaniem o obrocie towarami, co jest podstawą prowadzonych na ten temat statystyk. Jednym z dokumentów, które muszą wypełnić polskie firmy jest deklaracja Intrastat. O co w niej chodzi? Kto musi ją wypełnić i kiedy? O czym należy pamiętać i co się stanie, jeśli zapomnimy złożyć dokumentu?

 

Deklaracja Intrastat — co należy o niej wiedzieć?

Dokumenty związane z wymianą handlową istniały od zawsze, ale w chwili zniesienia granic między krajami będącymi członkami Unii Europejskie zmieniła się ich struktura. Dzisiaj import i eksport pomiędzy państwami związane są z wypełnianiem deklaracji Intrastat. Na rynku pojawiają się firmy doradcze, które pomagają w poprawnym wypełnieniu dokumentu. Warto więc skorzystać z pomocy doświadczonych w tym specjalistów, gdyż brak lub błędy w deklaracji mogą grozić karami finansowymi.

Formularz wwozu lub przywozu wypełnia się w formie elektronicznej, korzystając z kreatora na portalu internetowym służby celnej lub wysyłając wypełniony dokument na adres mailowy Izby Celnej. Należy zrobić to nie później niż 10 dnia miesiąca po miesiącu sprawozdawczym.

 

Kiedy należy złożyć deklarację i kto musi to zrobić?

Składanie deklaracji leży w obowiązku osoby fizycznej bądź prawnej oraz jednostkach organizacyjnych, które nie mają osobowości prawnej, które są podatnikami VAT i dokonują wymiany towarowej z krajami na terenie wspólnoty Unii Europejskiej i przekroczyły ustalone progi. Znajdują się w niej najważniejsze informacje związane z obrotem tj. informacje o rodzaju, ilości i wartości przewożonych produktów.

Analizuje się tu wartość przywożonych lub wywożonych towarów w roku poprzedzającym rok, za który składana jest deklaracja, a przekroczenie progów statycznych dotyczących wwozu lub przywozu towaru automatycznie nakłada na firmę obowiązek wypełnienia dokumentu. Progi ustalane są odrębnie dla importu i eksportu towarów. Jeśli firma nie przekroczyła ich wysokości, nie musi składać deklaracji Intrastat. Jak prawidłowo wypełnić deklarację Intrastat? Przeczytaj na naszym blogu