• intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24

Progi Intrastat

Podmioty, które prowadzą wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy zarówno, jeśli chodzi o przywóz, jak i o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń w systemie Intrastat w przypadku osiągnięcia progów statystycznych, które obowiązują w danym kraju. Dotyczy to wartości zakupu i sprzedaży. Deklarację powinny zgłosić osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale są podatnikami VAT i realizują wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Aktualne progi statystyczne można znaleźć na stronach rządowych.

Próg podstawowy i próg szczegółowy

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów ustala się dwa progi statystyczne ? podstawowe i szczegółowe zarówno dla przywozu, jak i wywozu. W 2022 roku obowiązują te same progi, co w roku poprzednim. Jeśli przedsiębiorca przekroczy dany próg, zobowiązany jest do złożenia deklaracji. W przypadku progu podstawowego, przedsiębiorca powinien złożyć zgłoszenie, w którym zostaną zawarte takie informacje, jak ilość oraz koszt towarów. Próg szczegółowy zaś powinien zawierać nieco bardziej szczegółowe informacje, takie jak m.in. sposób transportu towaru czy wyliczenia finansowe. Należy także podać kod towaru.

Nasi specjaliści pomogą Państwu przejść przez cały proces dotyczący wypełniania deklaracji. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy!

Logo