Progi Intrastat

lupa i żółte gwiazdki

Progi Intrastat są narzędziem służącym do monitorowania i analizy statystyk handlowych między krajami. Określają one, które transakcje handlowe są objęte obowiązkiem składania deklaracji Intrastat. Dzięki temu organy statystyczne mogą zbierać dokładne dane na temat importu i eksportu. Podmioty, które prowadzą wewnątrzwspólnotowy obrót towarowy zarówno, jeśli chodzi o przywóz, jak i o wywóz, zobowiązane są do składania zgłoszeń w systemie Intrastat w przypadku osiągnięcia progów statystycznych, które obowiązują w danym kraju. Dotyczy to wartości zakupu i sprzedaży. Deklarację powinny zgłosić osoby fizyczne lub osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej, ale są podatnikami VAT i realizują wymianę towarową z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Aktualne progi statystyczne można znaleźć na stronach rządowych.

 

Próg podstawowy i próg szczegółowy

Na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów ustala się dwa progi statystyczne – podstawowe i szczegółowe, zarówno dla przywozu, jak i wywozu. W 2022 roku obowiązują te same progi, co w roku poprzednim. Jeśli przedsiębiorca przekroczy dany próg, zobowiązany jest do złożenia deklaracji. W przypadku progu podstawowego, przedsiębiorca powinien złożyć zgłoszenie, w którym zostaną zawarte takie informacje, jak ilość oraz koszt towarów. Próg szczegółowy zaś powinien zawierać nieco bardziej szczegółowe informacje, takie jak m.in. sposób transportu towaru czy wyliczenia finansowe. Należy także podać kod towaru.

Nasi specjaliści pomogą Państwu przejść przez cały proces dotyczący wypełniania deklaracji. Odpowiemy na wszelkie pytania i wątpliwości. Zapraszamy!

 

Nowe progi Intrastat dla eksportu i importu

W 2023 roku progi Intrastat dla eksportu i importu zostały podniesione. W przypadku przywozu, próg podstawowy wynosi 5 000 000 złotych. Z kolei próg podstawowy dla wywozu został ustalony na poziomie 2 700 000 złotych. Natomiast próg szczegółowy w wywozie wynosi 128 000 000 zł, a w przywozie – 80 000 000 zł. Przedsiębiorcy, którzy przekroczą te progi, będą zobowiązani do składania dodatkowych sprawozdań statystycznych dotyczących obrotów towarowych ze wszystkimi krajami Unii Europejskiej.

 

Konsekwencje dla polskich przedsiębiorstw

Zmiany w progach Intrastat mogą wpłynąć na funkcjonowanie polskich przedsiębiorstw prowadzących działalność w zakresie handlu międzynarodowego. Podniesienie progów może oznaczać, że niektóre firmy będą musiały po raz pierwszy zgłaszać swoje transakcje w ramach systemu Intrastat. Oprócz tego, przedsiębiorcy będą musieli dostosować swoje systemy księgowe oraz informatyczne do nowych wymogów sprawozdawczych. Przedsiębiorstwa będą także musiały uwzględnić nowe progi w swoich planach biznesowych oraz strategiach rozwoju, aby uniknąć ewentualnych problemów związanych z niewłaściwym zgłaszaniem danych.

 

Dlaczego progi Intrastat się zmieniają?

Progi Intrastat, czyli wartości graniczne, które określają, kiedy przedsiębiorstwa są zobowiązane do składania deklaracji Intrastat, mogą ulegać zmianom z różnych powodów. Jednym z nich jest inflacja. Wzrost poziomu inflacji może skutkować podniesieniem progów Intrastat, aby odzwierciedlić rzeczywistą wartość i wartość transakcji handlowych. Dostosowanie progów do inflacji pomaga utrzymać ich adekwatność w kontekście zmieniającej się siły nabywczej waluty.

Ponadto, zmiany w strukturze handlu międzynarodowego, takie jak rozwój nowych kategorii towarów lub zmiana ich wartości, mogą wpływać na konieczność dostosowania progów Intrastat. Celem jest odzwierciedlenie rzeczywistego obrotu handlowego.

Uaktualnienia w celu dostosowania do aktualnych potrzeb statystycznych oraz lepsze monitorowanie handlu międzynarodowego mogą skłonić organy statystyczne do modyfikacji progów Intrastat. Wpływ ma też polityka podatkowa i celna. Nowelizacje mogą wpływać na progi Intrastat. Dostosowanie progów może być konieczne, aby uwzględnić nowe przepisy i zwolnienia podatkowe lub zmiany w opodatkowaniu towarów.

W kontekście Unii Europejskiej, gdzie obowiązują wspólne zasady Intrastat, zmiany w regulacjach wspólnotowych lub decyzje podejmowane na poziomie wspólnotowym mogą skutkować dostosowaniem progów Intrastat. Podwyższenie progów może też wynikać z potrzeby dostosowania się do zmieniających się warunków rynkowych i ekonomicznych, co pomaga w lepszym monitorowaniu i analizie handlu międzynarodowego.

Oprócz tego, decyzje rządowe, takie jak nowe programy gospodarcze, reformy czy inne działania polityczne, mogą wpływać na zmiany progów Intrastat, aby dostosować je do nowych kierunków polityki.