Wypełnianie deklaracji Intrastat

biały długopis w dłoni

Wypełnianie deklaracji Intrastat może wydawać się skomplikowane, zwłaszcza dla przedsiębiorców, którzy dopiero zaczynają prowadzić działalność handlową w Unii Europejskiej. Jednak zrozumienie tego procesu jest kluczowe dla prawidłowego rozliczenia zobowiązań statystycznych i uniknięcia ewentualnych sankcji. 

Nasi specjaliści pomogą Państwu z wypełnieniem deklaracji Intrastat. Współpraca pomiędzy naszym biurem a usługodawcą opiera się na comiesięcznym przygotowaniu zestawu deklaracji Intrastat. W celu ich sporządzenia klient powinien załączyć odpowiednią dokumentację dogodną dla siebie formą korespondencji. Na podstawie otrzymanych plików nasi pracownicy rzetelnie przygotowują deklarację Intrastat.

W skład niniejszej dokumentacji wchodzą przede wszystkim kserokopie faktur WNT lub WDT oraz zestawienie pomocnicze, które zawierają niezbędne dane kontrahenta, niezbędne do przygotowania wyżej wymienionej deklaracji.

 

Czym jest deklaracja Intrastat?

Deklaracja Intrastat to dokument, który muszą sporządzić i złożyć przedsiębiorcy prowadzący wymianę towarową z innymi krajami Unii Europejskiej. System Intrastat został wprowadzony w 1993 roku w celu zbierania danych statystycznych dotyczących handlu wewnątrzwspólnotowego. Deklaracje te pozwalają na monitorowanie przepływu towarów między państwami członkowskimi UE oraz na tworzenie statystyk handlowych, które są istotne dla analizy rynku i polityki gospodarczej.

 

Kto musi składać deklaracje Intrastat?

Deklaracje Intrastat są obowiązkowe dla przedsiębiorców, którzy przekroczyli określone progi wartości wymiany towarowej z innymi krajami UE. W Polsce progi te wynoszą 2 700 000 zł dla eksportu (próg podstawowy wysyłek) i 128 000 000 zł (próg szczegółowy) oraz 5 000 000 zł dla importu (próg podstawowy przyjęć) i 80 000 000 zł (próg szczegółowy). Przedsiębiorcy, którzy przekroczą te progi, są zobowiązani do składania deklaracji Intrastat do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) na specjalnych formularzach. Deklaracje te należy składać co miesiąc, nie później niż do 10. dnia każdego miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. 

 

Pomoc z wypełnieniem deklaracji w systemie Intrastat

Nasi specjaliści oferują pełne doradztwo związane z wypełnieniem deklaracji w systemie Intrastat. Pomożemy zarówno z wypełnieniem deklaracji przywozu, jak i deklaracji wywozu. Pierwszym krokiem jest okres sprawozdawczy. To miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizyczne opuściły terytorium kraju lub zostały wprowadzone do państwa. Należy także wypełnić numer zgłoszenia w danym okresie sprawozdawczym oraz numer jego wersji.

Kolejnym punktem jest zaznaczenie rodzaju deklaracji ? czy jest to zgłoszenie, korekta pojedynczych informacji, czy korekta całego dokumentu. Ważnym elementem deklaracji jest także wpisanie odpowiedniego kodu izby celnej, do której składamy deklarację. Należy również wpisać pełne dane odbiorcy lub nadawcy. Należy także podać:

  • łączną wartość fakturową w złotych polskich,
  • łączną wartość statystyczną w złotych polskich,
  • łączną liczbę pozycji,
  • opis towaru,
  • kod kraju przeznaczenia lub kod kraju wysyłki,
  • kod warunków dostawy,
  • kod towaru,
  • kod rodzaju transportu,
  • kod rodzaju transakcji.

Dodatkowo należy wpisać masę netto towarów, kod kraju pochodzenia, ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość fakturową w złotych polskich oraz wartość statystyczną w złotych polskich. W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą!

 

Intrastat24.pl – fachowa pomoc w wypełnianiu deklaracji Intrastat

Profesjonalizm naszego zespołu gwarantuje dokładność i skuteczność w wypełnianiu deklaracji Intrastat. Znamy wszystkie niuanse i zagadnienia związane z raportowaniem statystyk handlowych. Gwarantujemy terminowe złożenie deklaracji Intrastat, eliminując obawy związane z opóźnieniami. Twoje dane są u nas w bezpiecznych rękach, a precyzyjność naszej pracy chroni Cię przed potencjalnymi konsekwencjami.

Każda firma jest inna, dlatego nasze podejście jest spersonalizowane do Twoich unikalnych potrzeb. Oferujemy elastyczność i dostosowujemy się do specyfiki Twojej działalności. Śledzimy zmiany w przepisach dotyczących Intrastat, co pozwala nam świadczyć fachowe doradztwo. Jesteśmy gotowi zapewnić Ci kompleksową wiedzę i wsparcie na każdym etapie. Nasze zaawansowane technologicznie narzędzia umożliwiają szybkie i efektywne przetwarzanie danych, minimalizując czas i wysiłek, który musisz poświęcić na deklaracje Intrastat.

Wypełnianie deklaracji Intrastat staje się prostsze, gdy masz doświadczony zespół przy swoim boku. Skorzystaj z naszej pomocy, aby uniknąć stresu związanego z formalnościami i skoncentrować się na rozwoju swojego biznesu. Skontaktuj się z nami już dziś, a my zapewnimy Ci spokojną przyszłość handlową.

 

Jakie są konsekwencje niewłaściwego wypełnienia deklaracji Intrastat?

Niewłaściwe wypełnienie deklaracji Intrastat może prowadzić do nałożenia przez GUS sankcji administracyjnych na przedsiębiorców. Sankcje te mogą obejmować kary finansowe, które są ustalane indywidualnie w zależności od rodzaju i skali uchybienia. W przypadku rażących błędów lub zaniedbań, GUS może również wszcząć postępowanie kontrolne w celu wyjaśnienia nieprawidłowości. Dlatego warto poświęcić czas na dokładne sprawdzenie deklaracji Intrastat przed jej złożeniem, aby uniknąć ewentualnych problemów.