• intrastat24
 • intrastat24
 • intrastat24
 • intrastat24
 • intrastat24

Wypełnianie deklaracji Intrastat

Nasi specjaliści pomogą Państwu z wypełnieniem deklaracji Intrastat. Współpraca pomiędzy naszym biurem a usługodawcą opiera się na comiesięcznym przygotowaniu zestawu deklaracji Intrastat. W celu ich sporządzenia klient powinien załączyć odpowiednią dokumentację dogodną dla siebie formą korespondencji. Na podstawie otrzymanych plików nasi pracownicy rzetelnie przygotowują deklarację Intrastat.

W skład niniejszej dokumentacji wchodzą przede wszystkim kserokopie faktur WNT lub WDT oraz zestawienie pomocnicze, które zawierają niezbędne dane kontrahenta, niezbędne do przygotowania wyżej wymienionej deklaracji.

Pomoc z wypełnieniem deklaracji w systemie Intrastat

Nasi specjaliści oferują pełne doradztwo związane z wypełnieniem deklaracji w systemie Intrastat. Pomożemy zarówno z wypełnieniem deklaracji przywozu, jak i deklaracji wywozu. Pierwszym krokiem jest okres sprawozdawczy. To miesiąc kalendarzowy, w którym towary fizyczne opuściły terytorium kraju lub zostały wprowadzone do państwa. Należy także wypełnić numer zgłoszenia w danym okresie sprawozdawczym oraz numer jego wersji.

Kolejnym punktem jest zaznaczenie rodzaju deklaracji ? czy jest to zgłoszenie, korekta pojedynczych informacji, czy korekta całego dokumentu. Ważnym elementem deklaracji jest także wpisanie odpowiedniego kodu izby celnej, do której składamy deklarację. Należy również wpisać pełne dane odbiorcy lub nadawcy. Należy także podać:

 • łączną wartość fakturową w złotych polskich,
 • łączną wartość statystyczną w złotych polskich,
 • łączną liczbę pozycji,
 • opis towaru,
 • kod kraju przeznaczenia lub kod kraju wysyłki,
 • kod warunków dostawy,
 • kod towaru,
 • kod rodzaju transportu,
 • kod rodzaju transakcji.

Dodatkowo należy wpisać masę netto towarów, kod kraju pochodzenia, ilość w uzupełniającej jednostce miary, wartość fakturową w złotych polskich oraz wartość statystyczną w złotych polskich. W razie pytań i wątpliwości służymy pomocą!

Logo