• intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24

Szkolenia Intrastat

Szkolenia z systemu Intrastat dają możliwość zapoznania się z przepisami celnymi oraz podatkowymi. Celem szkolenia jest przede wszystkim zapoznanie się z przepisami prawa oraz praktyką, która dotyczy dokonywania, poprawiania oraz anulowania deklaracji. Szkolenia z systemu Intrastat składają się z dwóch części ? teoretycznej i praktycznej. W ramach części warsztatowej zostaną omówione zasady wypełniania deklaracji oraz ich korekty. Na szkoleniach zostaną omówione także m.in. podstawowe założenia prawne systemu Intrastat, analizy konkretnych przypadków oraz najczęściej pojawiają się błędy.

Co zawiera szkolenie Intrastat?

Uczestnicy szkoleń poznają zasady prawidłowego stosowania zasad obrotu towarowego z zagranicą. Dowiedzą się także, w jaki sposób działa sam system Intrastat, poznają wszelkie obowiązki, prawa oraz kary, które dotyczą składanych deklaracji. Uczestnicy przede wszystkim nauczą się samodzielnego sporządzania deklaracji. Będą potrafili napisać, poprawić oraz anulować deklarację. W razie wątpliwości można zadawać pytania wykładowcom. Odpowiedzą na wszelkie kwestie!

Szkolenie skierowane jest m.in. do pracowników działów handlowych i logistycznych firm, które prowadzą wymianę z państwami członkowskimi UE, agentów celnych, specjalistów ds. celnych oraz pracowników firm spedycyjnych. Ze szkolenia mogą skorzystać także osoby fizyczne, przedstawiciele oraz pracownicy osób prawnych czy jednostek organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej.

Logo