Deklaracja w systemie Intrastat – wywóz

ikony transportu wywóz

Deklaracja w systemie Intrastat – wywóz jest niezbędnym elementem prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Unii Europejskiej. W przypadku wywozu towarów z Polski do innych krajów członkowskich, przedsiębiorcy muszą zgłaszać te transakcje do odpowiednich organów statystycznych. Deklarację wypełnia się w przypadku przekroczenia określonych progów w eksporcie. Deklaracje Intrastat dotyczą handlu między podatnikami z państw członkowskich Unii Europejskiej. Każdy kraj określa swój własny próg.

Deklarację za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Dotyczy to zarówno deklaracji wywóz, jak i deklaracji przywóz. W razie jakichkolwiek pytań, nasi specjaliści służą fachową pomocą i doświadczeniem. Pomożemy Państwu wypełnić deklarację Intrastat zarówno dla wywozu, jak i przywozu. Zapraszamy do kontaktu!

 

Czym jest system Intrastat i kto jest zobowiązany do składania deklaracji

System Intrastat został wprowadzony w 1993 roku w celu zbierania statystyk dotyczących wymiany handlowej między krajami Unii Europejskiej. Umożliwia on monitorowanie przepływu towarów oraz usług na terenie UE, co pozwala na analizowanie trendów i prognozowanie rozwoju gospodarczego. W Polsce system Intrastat funkcjonuje od 2004 roku, czyli od momentu przystąpienia naszego kraju do Unii.

Obowiązek składania deklaracji w systemie Intrastat spoczywa na przedsiębiorcach prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski, którzy dokonują transakcji handlowych z innymi krajami członkowskimi UE. Warunkiem koniecznym jest przekroczenie określonego progu wartościowego dla wywozu towarów, który wynosi 2 700 000 złotych w skali roku. Jeśli przedsiębiorca przekroczy ten próg, ma obowiązek zgłaszania swoich transakcji w systemie Intrastat.

 

W jaki sposób wypełnić deklarację Intrastat – wywóz?

Deklaracja Intrastat wywóz dotyczy przepływu towarów z terytorium Polski do państwa członkowskiego UE. We wniosku powinny znaleźć się takie informacje, jak okres sprawozdawczy, kod izby celnej, do której adresowana jest dana deklaracja oraz nadawca. W deklaracji powinna być także zawarta m.in. łączna wartość fakturowa w polskich złotych, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, kod kraju przeznaczenia, kod towaru, dane wypełniającego oraz masa netto.

Jeśli natomiast chodzi o podatnika, który przekroczył progi szczegółowe, to oprócz wypełnienia w deklaracji pozycji wyżej wymienionych, musi on także podać dane na temat łączności wartości statystycznej w polskich złotych, kod warunków dostawy, kod rodzaju transportu i wartości statystycznej w polskich złotych. Zapraszamy!

 

Terminy i sposób składania deklaracji wywozu

Deklaracje wywozu w systemie Intrastat należy składać do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) co miesiąc, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym doszło do transakcji. Przedsiębiorcy mogą składać deklaracje drogą elektroniczną, za pomocą specjalnego oprogramowania udostępnianego przez GUS, lub w formie papierowej.

W przypadku opóźnień w złożeniu deklaracji, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną lub karą pieniężną. Dlatego ważne jest, aby śledzić terminy i dokładnie wypełniać wszystkie wymagane informacje. W razie wątpliwości warto skorzystać z pomocy naszych specjalistów, którzy pomogą prawidłowo zgłosić wywóz towarów w systemie Intrastat.

 

Co zapewniamy?

Nasi doświadczeni specjaliści posiadają wiedzę, która pozwala zminimalizować ryzyko błędów i zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami. Wspieramy przedsiębiorstwa we właściwym wypełnianiu deklaracji wywozowych Intrastat, umożliwiając pełną kontrolę nad danymi handlowymi.

Terminowość to dla nas priorytet. Dzięki naszemu zaawansowanemu podejściu technologicznemu oraz pełnej znajomości wymagań Intrastat, zapewniamy nie tylko dokładność, ale również złożenie deklaracji we właściwym czasie, eliminując potencjalne kary i niedogodności.

Podchodzimy do każdego klienta indywidualnie, oferując spersonalizowane podejście do unikatowych potrzeb. Nasza misja to uczynienie procesu deklaracyjnego łatwiejszym i bardziej efektywnym dla Twojej firmy.

Dołącz do grona przedsiębiorstw, które zaufały nam w kwestii deklaracji wywozowych Intrastat. Oferujemy nie tylko pełne zrozumienie procesu, ale także pewność, że Twoje dane są w rękach profesjonalistów. Skontaktuj się z nami już dziś i zapewnij swojej firmie solidne wsparcie w zakresie Intrastat.