• intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24

Deklaracja w systemie Intrastat ? wywóz

Deklarację w systemie Intrastat ? wywóz wypełnia się w przypadku przekroczenia określonych progów w eksporcie. Deklaracje Intrastat dotyczą handlu między podatnikami z państw członkowskich Unii Europejskiej. Każdy kraj określa swój własny próg.

Deklarację za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. Dotyczy to zarówno deklaracji wywóz, jak i deklaracji przywóz. W razie jakichkolwiek pytań, nasi specjaliści służą fachową pomocą i doświadczeniem. Pomożemy Państwu wypełnić deklarację Intrastat zarówno dla wywozu, jak i przywozu. Zapraszamy do kontaktu!

W jaki sposób wypełnić deklarację Intrastat ? wywóz?

Deklaracja Intrastat ? wywóz dotyczy przepływu towarów z terytorium Polski do państwa członkowskiego UE. We wniosku powinny znaleźć się takie informacje, jak okres sprawozdawczy, kod izby celnej, do której adresowana jest dana deklaracja oraz nadawca. W deklaracji powinna być także zawarta m.in. łączna wartość fakturowa w polskich złotych, łączna liczba pozycji, numer pozycji, opis towaru, kod kraju przeznaczenia, kod towaru, dane wypełniającego oraz masa netto.

Jeśli natomiast chodzi o podatnika, który przekroczył progi szczegółowe, to oprócz wypełnienia w deklaracji pozycji wyżej wymienionych, musi on także podać dane na temat łączności wartości statystycznej w polskich złotych, kod warunków dostawy, kod rodzaju transportu i wartości statystycznej w polskich złotych. Zapraszamy!

Logo