• intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24

Deklaracja w systemie Intrastat ? przywóz

Deklarację w systemie INTRASTAT ? przywóz składa się w celu dostarczenia niezbędnych informacji o obrocie handlowym towarami pomiędzy państwami członkowskimi Unii Europejskiej. Dotyczy to przepływu towarów wspólnotowych z jednego państwa członkowskiego do innego państwa członkowskiego UE. Obowiązek przekazywania deklaracji Intrastat przywóz mają osoby fizyczne oraz osoby prawne. Obowiązek ten spoczywa także na jednostkach organizacyjnych, które nie posiadają osobowości prawnej, ale są podatnikami VAT i dokonują wymian z innymi państwami UE. Deklarację tę zobowiązani są zgłosić także przedsiębiorcy, których przywóz w danym roku podatkowym przekroczył jeden z progów, które zostały ustalone przez Prezesa GUS. Warto zaznaczyć także to, że podatnik, który przekroczył próg tylko dla przywozu, składa deklarację wyłącznie dotyczącą przywozu.

Co powinno znaleźć się w deklaracji Intrastat ? przywóz?

Intrastat ? przywóz wypełnia się w przypadku przekroczenia określonych progów w imporcie. W deklaracji powinny znaleźć się przede wszystkim informacje dotyczące okresu sprawozdawczego. Osoba składająca deklarację ? przywóz powinna wskazać odbiorcę, podać łączną wartość fakturową oraz wskazać kod izby celnej, do której adresowana jest dana deklaracja. Podatnik powinien także wskazać łączną liczbę pozycji, opis towaru, numer pozycji, kod kraju wysyłki, kod rodzaju transakcji oraz kod towaru.

Nasi specjaliści pomogą Państwu wypełnić wszelkie formalności. Jesteśmy do Państwa dyspozycji i służymy pomocą!

Logo