Obsługa deklaracji w systemie Intrastat

Nasza agencja celna świadczy kontrahentom wszechstronne usługi związane z obsługą deklaracji w systemie Intrastat, a więc wypełnianiem i rejestracją deklaracji Intrastat, które dotyczą przepływu towarów przez granice naszego kraju. Nadzorujemy funkcjonowanie systemu deklaracji Intrastat w Polsce. Reprezentujemy naszych klientów przed organami Izby Celnej, podejmując działanie w zakresie monitorowania i obsługi zgłoszeń deklaracji w systemie Intrastat na podstawie otrzymanych upoważnień. Dodatkowo zajmujemy się prowadzeniem szkoleń z zakresu przepływu towarów przy deklaracjach Intrastat. Zapraszamy Państwa do skorzystania z oferowanych przez nas usług!

 

Czym jest system Intrastat?

System Intrastat został wprowadzony w 1993 roku w celu zbierania danych statystycznych dotyczących wymiany towarowej między krajami członkowskimi Unii Europejskiej. Dzięki temu systemowi możliwe jest monitorowanie i analizowanie obrotów handlowych oraz tworzenie prognoz na potrzeby polityki gospodarczej i handlowej. W Polsce obowiązek zgłaszania danych do systemu Intrastat spoczywa na przedsiębiorcach, którzy przekroczyli określone progi wartości obrotów w handlu towarami z innymi krajami UE.

 

Zgłoszenia Intrastat

Zgłoszenia Intrastat są obowiązkowe dla przedsiębiorstw prowadzących handel z innymi krajami Unii Europejskiej. W Polsce, przedsiębiorcy muszą przekazywać dane statystyczne dotyczące obrotów towarowych z innymi krajami UE do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS), jeśli przekroczą określony próg wartościowy obrotów towarowych z innymi krajami UE. W 2022 roku próg ten wynosił 3,5 mln zł dla eksportu oraz 2,0 mln zł dla importu. Przedsiębiorcy muszą zgłaszać dane do GUS co miesiąc, nie później niż do 10. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym miała miejsce transakcja. Obowiązek zgłaszania danych dotyczy zarówno przedsiębiorstw produkcyjnych, jak i handlowych oraz usługowych.

 

Odpowiedzialność przedsiębiorcy za deklaracje Intrastat

Przedsiębiorca, który ma obowiązek zgłaszania danych do systemu Intrastat, ponosi odpowiedzialność za prawidłowe i terminowe przekazanie informacji. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości w deklaracjach lub ich braku, przedsiębiorca może zostać ukarany grzywną lub innymi sankcjami administracyjnymi. Dlatego ważne jest, aby dbać o rzetelność danych przekazywanych do GUS oraz regularnie aktualizować swoją wiedzę na temat wymagań i procedur związanych z systemem Intrastat.

 

Korzyści płynące z systemu Intrastat

Mimo obowiązków i ewentualnych kar związanych z systemem Intrastat, istnieją także korzyści płynące z jego funkcjonowania. Po pierwsze, dzięki zebranym danym możliwe jest monitorowanie i analiza handlu między państwami członkowskimi UE, co pozwala na lepsze zrozumienie procesów gospodarczych oraz opracowywanie skuteczniejszych polityk. Po drugie, dane zgromadzone w ramach Intrastatu są również wykorzystywane przez przedsiębiorców do analizy rynków oraz poszukiwania nowych możliwości handlowych. Wreszcie, system Intrastat umożliwia kontrolę przestrzegania przepisów handlowych oraz celnych, co przyczynia się do utrzymania uczciwej konkurencji na wspólnym rynku europejskim.

System Intrastat stanowi istotne narzędzie dla instytucji unijnych, krajowych oraz samych przedsiębiorców. Dlatego ważne jest, aby przedsiębiorcy prowadzący handel z innymi państwami członkowskimi UE byli świadomi swoich obowiązków związanych z tym systemem oraz terminowo i prawidłowo zgłaszali dane. Tylko wtedy możliwe będzie skuteczne monitorowanie i analiza handlu między państwami członkowskimi, co może przyczynić się do dalszego rozwoju gospodarczego i zwiększenia konkurencyjności przedsiębiorstw na wspólnym rynku europejskim.

 

Jakie usługi pełni nasza agencja celna?

Nasza agencja celna oferuje przede wszystkim pomoc z przygotowaniem oraz zgłaszaniem deklaracji w systemie Intrastat. Rejestrujemy zgłoszenia deklaracji w Izbie Celnej. Pomożemy także z przygotowaniem zgłoszeń zaległych deklaracji. Nasi specjaliści pomogą Państwu przy wypełnianiu deklaracji Intrastat. Oferujemy także pomoc przy otrzymaniu wezwań upominawczych. W naszej firmie pracują wykwalifikowani i doświadczeni fachowcy, którzy pomogą z formalnościami.

Na wszelkie pytania odpowiedzą nasi eksperci. Wystarczy wypełnić formularz kontaktowy widoczny w zakładce kontakt lub wysłać bezpośrednie zapytanie na adres mailowy: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.. W odpowiedzi rozwiejemy wszelkie wątpliwości związane z przygotowaniem odpowiedniego zestawu deklaracji Intrastat dzięki naszej fachowej wiedzy i wieloletniemu doświadczeniu w tym zakresie. Zapraszamy do naszego biura w Szczecinie. Jesteśmy do Państwa dyspozycji!

 

Zespół Ekspertów Intrastat24.pl
Intrastat dla Twojej Firmy.
Zapraszamy.

Deklaracja w systemie Intrastat – przywóz

Deklaracja w systemie Intrastat – wywóz

Wypełnianie deklaracji Intrastat

Szkolenia Intrastat