• intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24

Obowiązek korzystania z systemu Intrastat

Obowiązek korzystania z systemu Intrastat mają przede wszystkim osoby fizyczne lub prawne oraz jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej. System ten dotyczy również podatników VAT, którzy dokonują wymiany z innymi państwami UE. Dotyczy to także tych osób, które przekroczyły pewne ustalone progi.

System Instrastat to nowoczesny program, który pomaga m.in. w prowadzeniu działalności gospodarczej. System statystyczny umożliwia zbierany danych i ustalanie konkretnych informacji, które dotyczą aktualnego stanu transakcji zawieranych na terytorium UE.

Kto powinien korzystać z systemu Intrastat?

Przedsiębiorca powinien wypełnić deklarację w systemie Intrastat, jeśli w danym roku podatkowym jego przywóz bądź wywóz towarów przekroczy wskazany próg. Podmiot ma także obowiązek zgłoszenia deklaracji w systemie Intrastat w momencie, gdy przekroczenie takie nastąpi wobec składek z obecnego roku. Za niezgłoszenie się do systemu, przedsiębiorca może zostać ukarany. Kara dotyczy także niezłożenia deklaracji w wyznaczonym terminie. Grzywna może wynosić nawet do 3 tysięcy złotych.

Deklarację należy złożyć za obecny miesiąc nie później niż 10 dnia miesiąca następnego po miesiącu sprawozdawczym. Nasi specjaliści pomogą Państwu rozwiać wszelkie niedogodności. Służymy pomocą i poradą. Serdecznie zapraszamy do kontaktu!

Logo