Kody transakcji

kody transakcji

Kody rodzajów transakcji oraz transportu wykorzystywane są przy sporządzaniu deklaracji Intrastat. W naszej firmie pracują wyspecjalizowani i profesjonalni fachowcy, którzy pomogą Państwu przejść przez cały proces związany z wypełnieniem deklaracji. Pomożemy z wszelkimi formalnościami. Odpowiemy na wszystkie pytania i wątpliwości. Kody Intrastat związane są m.in. ze zwrotami towarów oraz wymianą towarów nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej umowy. Jest to m.in. bezwarunkowe kupno lub sprzedaż, handel barterowy oraz leasing finansowy.

Są to także transakcje związane ze zwrotem towarów i wymianą już zwróconych towarów. Dotyczy to także towarów, które mają wrócić do początkowego kraju wywozu oraz tych towarów, które nie mają wrócić do początkowego kraju wywozu oraz towary powracające. Kody, które często są wykorzystywane w deklaracjach dotyczą wynajmu, wypożyczenia i leasingu operacyjnego dłuższego niż 24 miesiące.

 

Kody transportu

Kody transportu wykorzystywane są w wypełnianiu deklaracji w systemie Intrastat. Kody te dotyczą transportu kolejowego, morskiego, drogowego i lotniczego. Wykorzystuje się je również podczas przesyłek pocztowych, stałych instalacji przesyłkowych, takich jak gazociągi, wodociągi czy koleje linowe. Są obecne również w żegludze śródlądowej oraz w przypadku własnego napędu, m.in. statku czy samolotu.

W naszej firmie pracują doświadczeni specjaliści, którzy chętnie pomogą Państwu rozwiązać wszelkie problemy. Pomożemy zarówno z wypełnieniem deklaracji przywozu, jak i deklaracji wywozu. Przeprowadzamy także liczne szkolenia, dzięki którym dowiedzą się Państwo, w jaki sposób działa system Intrastat. Rozwiejemy wszelkie wątpliwości i odpowiemy na wszystkie nurtujące Państwa kwestie.

 

Stosowanie kodów transakcji

Kody transakcji Intrastat są stosowane przez przedsiębiorców w celu prawidłowego zgłaszania danych statystycznych dotyczących handlu wewnętrznego UE. Przedsiębiorcy mają obowiązek zgłaszać te dane do Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) za pomocą specjalnych formularzy Intrastat. Wypełnienie formularza wymaga podania informacji takich jak numer identyfikacji podatkowej (NIP), wartość towarów, kraj pochodzenia czy kraj przeznaczenia towarów. Ważnym elementem zgłoszenia jest także właściwe przypisanie kodów transakcji, które opisują rodzaj przeprowadzonej operacji handlowej.

 

Konsekwencje nieprawidłowego użycia kodów

Nieprawidłowe stosowanie kodów transakcji Intrastat może prowadzić do błędów w zgłoszeniach statystycznych, co z kolei może skutkować nałożeniem przez GUS kar finansowych na przedsiębiorców. Kary te mogą wynosić nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych, w zależności od stopnia naruszenia przepisów. Ponadto, nieprawidłowości w zgłoszeniach Intrastat mogą być przyczyną kontroli ze strony urzędu, co generuje dodatkowe koszty i utrudnienia dla przedsiębiorców. Dlatego warto zadbać o prawidłowe stosowanie kodów transakcji oraz regularne aktualizowanie wiedzy na ten temat.

 

Przykładowe rodzaje transakcji od 2022 r.

Główny Urząd Statystyczny wyznaczył kody transakcji, wśród których są np.:

  • kody zwrotów towarów oraz ich wymiany nieodpłatnie po zarejestrowaniu pierwszej transakcji (21, 22, 23),
  • kody transakcji określające zmianę własności (w tym bez rekompensaty finansowej) (31, 32, 33, 34),
  • kody transakcji towarów powracających do państwa członkowskiego/kraju wywozu (51) oraz kody towarów niepowracających do państwa członkowskiego/kraju wywozu (52),
  • kody na pozostałe transakcje niezaklasyfikowane innymi kodami, takie jak wynajem, wypożyczenie czy leasing na okres ponad 24 miesięcy (91).

 

Przypisywanie kodów transakcji Intrastat

Nasza firma zobowiązuje się do zapewnienia dokładności i zgodności ze standardami Intrastat przy przypisywaniu kodów transakcji do różnych rodzajów importu, eksportu, usług oraz innych transakcji handlowych. Nasi klienci mają prawo do jasności i zrozumienia, dlatego udostępniamy łatwo dostępne informacje na temat używanych kodów transakcji Intrastat. Wspieramy naszych klientów w zrozumieniu procesu wypełniania deklaracji i używania odpowiednich kodów.

Zespół naszej firmy dokładnie analizuje specyfikę działalności każdego klienta, co pozwala na indywidualne dostosowanie kategorii kodów transakcji do ich unikalnych potrzeb. Nasze podejście jest elastyczne i odpowiada na zmieniające się wymagania rynku.

Oferujemy wsparcie naszych profesjonalistów, którzy nie tylko pomagają w przypisywaniu odpowiednich kodów transakcji, ale również udzielają kompleksowego doradztwa w zakresie Intrastat. Stale śledzimy i wdrażamy wszelkich zmian w przepisach dotyczących Intrastat, co zapewnia, że używane kody transakcji zawsze pozostają zgodne z najnowszymi wymogami prawnymi. 

Dzięki naszemu zaangażowaniu, klienci mogą być pewni, że proces składania deklaracji Intrastat będzie przebiegał sprawnie, zgodnie z przepisami i z dbałością o najwyższą jakość dostarczanych informacji statystycznych.