• intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24
  • intrastat24

Blog

Deklaracje Intrastat a system progów statystycznych

System Intrastat ma na celu dostarczanie danych statystycznych o handlu wewnątrzwspólnotowym, które są niezbędne dla monitorowania i analizy sytuacji gospodarczej i handlowej UE. W tym wpisie skupimy się głównie na systemie progów statystycznych, który określa, kto i kiedy jest zobowiązany do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat.

Czytaj dalej

Jakie obroty należy wykazywać w systemie Intrastat?

Handel międzynarodowy jest istotnym elementem gospodarki każdego kraju. Szczególnie dla krajów należących do Unii Europejskiej, które są blisko powiązane ze sobą gospodarczo. Z tego powodu, istotne jest monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów między państwami UE. W tym celu wprowadzono system Intrastat, który pozwala na gromadzenie danych na temat obrotów handlowych między krajami członkowskimi.

Czytaj dalej

Czym są kody transakcji w Intrastat i do czego służą?

System Intrastat został wprowadzony w 1993 roku jako cześć inicjatywy Jednolitego Rynku Europejskiego w celu uproszczenia handlu międzynarodowego poprzez zapewnienie standardowego sposobu śledzenia towarów i usług, będących przedmiotem handlu między krajami europejskimi.

Czytaj dalej

Najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach Intrastat

Deklaracje Intrastat są ważną częścią systemu celnego Unii Europejskiej. Służą do gromadzenia danych statystycznych, dotyczących wymiany towarowej między krajami UE. W Polsce deklaracje Intrastat wymagane są dla wszystkich przesyłek i towarów, będących w eksporcie i imporcie. Niestety wiele firm popełnia błędy podczas sporządzania zgłoszeń, co może prowadzić do nieprawidłowości danych i ewentualnych konsekwencji finansowych. Na […]

Czytaj dalej

Jak przygotować zaległe deklaracje Intrastat?

System Intrastat to system statystyczny zawierający informacje o transakcjach na terenie Unii Europejskiej, czyli o tzw. handlu wewnątrzwspólnotowym. Wypełnianie deklaracji jest obowiązkiem niektórych przedsiębiorców. Co ważne, należy robić to terminowo.

Czytaj dalej

Rejestracja na potrzeby Intrastat. Co, gdzie, kiedy

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dbania o wiele różnych szczegółów. Kluczowe znaczenie ma dopełnienie obowiązków prawnych. W przypadku firm działających w obrocie towarowym konieczne jest m.in. przekazywanie informacji do systemu Intrastat. Jednak o czym należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

Czytaj dalej

Sankcje za niedopełnienie obowiązku składania deklaracji Intrastat

Obrót towarami w obrębie Unii Europejskiej musi być objęty systemem statystycznym, który zawiera informacje na temat wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Obejmuje one dane na temat nabycie, dostawy oraz sprzedaży produktów. System ten nazywa się intrastat i dla wielu podmiotów jest obowiązkowy pod rygorem kary.

Czytaj dalej

WDT oraz WNT – co oznaczają te skróty?

WDT i WNT to skróty doskonale znane osobom, które prowadzą handel w zakresie towarów i usług na terenie Unii Europejskiej. WDT to Wewnątrzwspólnotowa Dostawa Towarów, natomiast WNT to Wewnątrzwspólnotowe Nabycie Towarów. Obydwa pojęcia mają szczególne znaczenie w kontekście naliczania i rozliczania podatku VAT.

Czytaj dalej

Dokumentacja niezbędna do sporządzenia deklaracji Intrastat

Intrastat to system statystyczny, dzięki któremu możliwe jest zbieranie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ma on dostarczać urzędom podstawowego źródła danych. Aby dobrze wypełnić deklarację należy przygotować szereg dokumentów i złożyć je elektronicznie bądź papierowo. Za niezłożenie dokumentów może zostać przyznana kara do wysokości trzech tysięcy złotych. A jakie dokumenty są wymagane, żeby prawidłowo […]

Czytaj dalej

Dlaczego warto powierzyć sporządzenie deklaracji Intrastat specjalistom?

Intrastat jest to wewnatrzwspólnotowy system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi. Został on wprowadzony w  1993 roku. Pojawił się po zniesieniu obowiązku celnego. Chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość prowadzenia statystyki wymiany handlowej. Wygląda na to, że nie jest to prosty proces. Ale czy na pewno?

Czytaj dalej
Logo