Dokumentacja niezbędna do sporządzenia deklaracji Intrastat

pan trzymający dokumenty w dłoni

Intrastat to system statystyczny, dzięki któremu możliwe jest zbieranie informacji i ustalanie stanu transakcji wewnątrzwspólnotowych. Ma on dostarczać urzędom podstawowego źródła danych. Aby dobrze wypełnić deklarację należy przygotować szereg dokumentów i złożyć je elektronicznie bądź papierowo. Za niezłożenie dokumentów może zostać przyznana kara do wysokości trzech tysięcy złotych. A jakie dokumenty są wymagane, żeby prawidłowo wypełnić deklarację?

 

Podział deklaracji Intrastat

Deklaracje Intrastat dzielimy na dwa rodzaje. Te dotyczące przewozu i dotyczą one przekraczania progów w imporcie. Drugi rodzaj to te dotyczące wywozu i tutaj uwzględniamy przekroczenie progów w eksporcie. Obie deklaracje posiadają te same pola i można je wykorzystać albo do złożenia, albo do korekty.

 

Wymagane dokumenty

W deklaracji znajdują się różne pola i jest ich sporo. Ważniejsze z nich to okres sprawozdawczy, czyli miesiąc kalendarzowy w którym towary fizycznie opuściły terytorium Rzeczypospolitej polskiej (przypadku deklaracji Intrastat Wywóz) lub zostały wprowadzone na terytorium RP (deklaracja Intrastat Przywóz). Dokumentem niezbędnym do wypełnienia deklaracji jest faktura. Na jej podstawie wypełniamy np. pola dotyczące łącznej wartości faktury. Inne dane. które musimy przygotować to kraj przeznaczenia/wysyłki towaru, warunki dostawy, kody CN do każdej pozycji towarowej, opis handlowy każdej pozycji. Ponadto ważny jest kraj pochodzenia towaru, nr VAT kontrahenta, masy netto każdej pozycji, wartości statystyczne. Deklarację za dany okres sprawozdawczy należy dokonać nie później, niż do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu sprawozdawczym. W przypadku, gdy 10 dzień przypada w niedzielę lub dzień ustawowo wolny od pracy, termin zgłoszenia upływa pierwszego dnia roboczego następującego po takim dniu. WDT oraz WNT – co oznaczają te skróty? Przeczytaj na naszym blogu.