Intrastat a zwrot towaru. Co trzeba wiedzieć?

zwrot towaru

W ramach systemu Intrastat, przedsiębiorcy mają obowiązek składać deklaracje Intrastat, w których podają informacje o wartości, ilości i rodzaju towarów, które przywożą lub wywożą z lub do innych krajów UE. Jak należy postępować w przypadku zwrotu towaru, który był wcześniej zgłoszony w systemie Intrastat?

 

Jak zgłosić zwrot towaru w systemie Intrastat?

Prawidłowe wypełnianie deklaracji Intrastat w przypadku zwrotów towarów wymaga szczególnej uwagi. Zwrot towaru może być wynikiem reklamacji, anulowania zamówienia, błędu w dostawie lub innej przyczyny. Niezależnie od tego, czy towar został zwrócony przez polskiego odbiorcę do zagranicznego dostawcy, czy przez zagranicznego odbiorcę do polskiego dostawcy, należy zgłosić tę operację w systemie Intrastat. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym nastąpił zwrot towaru.

Zgłoszenie zwrotu towaru w systemie Intrastat różni się w zależności od tego, czy towar był wcześniej zgłoszony pod kodem 1 kolumny A załącznika nr 4 do Instrukcji wypełniania i przesyłania zgłoszeń Intrastat, czy pod innym kodem. Kod 1 oznacza, że towar był przedmiotem transakcji handlowej, za którą nastąpiła płatność. W przypadku zwrotu towaru zgłoszonego pod kodem 1, należy w polu 13 (kod rodzaju transakcji) podać kod 21, a w polu 19 (wartość fakturowa w PLN) i 20 (wartość statystyczna w PLN) podać wartość, która była zadeklarowana przy przywozie lub wywozie tego towaru. W przypadku zwrotu towaru zgłoszonego pod innym kodem, należy w polu 13 podać kod 2, a w polu 19 i 20 podać wartość towaru zgodną z notą kredytową.

 

Jak zgłosić dostawę towaru zamiennego w systemie Intrastat?

Jeśli w wyniku zwrotu towaru nastąpiła dostawa towaru zamiennego, wolnego od wad lub spełniającego warunki zamówienia, to również należy zgłosić tę operację w systemie Intrastat. Okresem sprawozdawczym jest miesiąc, w którym nastąpiła dostawa towaru zamiennego.

Zgłoszenie dostawy towaru zamiennego w systemie Intrastat również zależy od tego, czy towar zwrócony był wcześniej zgłoszony pod kodem 1 kolumny A załącznika nr 4 do Instrukcji, czy pod innym kodem. W przypadku dostawy towaru zamiennego za towar zwrócony, który był zgłoszony pod kodem 1, należy w polu 13 (kod rodzaju transakcji) podać kod 22, a w polu 19 (wartość fakturowa w PLN) i 20 (wartość statystyczna w PLN) podać wartość towaru zamiennego. W przypadku dostawy towaru zamiennego za towar zwrócony, który był zgłoszony pod innym kodem, należy w polu 13 podać kod 1, a w polu 19 i 20 podać wartość towaru zamiennego.