Dlaczego warto powierzyć sporządzenie deklaracji Intrastat specjalistom?

pisanie srebrnym długopisem

Intrastat jest to wewnatrzwspólnotowy system statystyki handlu towarami pomiędzy państwami członkowskimi. Został on wprowadzony w  1993 roku. Pojawił się po zniesieniu obowiązku celnego. Chodzi o to, żeby zapewnić ciągłość prowadzenia statystyki wymiany handlowej. Wygląda na to, że nie jest to prosty proces. Ale czy na pewno?

 

Intrastat dla kogo

Co do zasady wymiana handlowa między państwami Unii Europejskiej przypomina zwykłe krajowe transakcje – nie ma tu obciążeń celnych i dodatkowych obowiązków. Mimo to może się zdarzyć także, że przedsiębiorcy dokonujący wewnątrzwspólnotowych nabyć i dostaw będzie zobowiązany do wykazania ich w stworzonym do celów statystycznych systemie Intrastat. Jednak nie każdemu przedsiębiorcy jest znany ten proces. A dlaczego? Jest to związane z faktem, że nie każdy, kto przeprowadza wewnątrzunijne transakcje, jest zobowiązany do składania deklaracji informacyjnych. Zgodnie z przepisami, obowiązek przekazywania takich informacji spoczywa na osobach fizycznych bądź prawnych oraz na jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którzy są podatnikami.

 

Kto, gdzie i jak

W Polsce urzędem właściwym do przekazywania informacji w ramach systemu jest Izba Celna w Szczecinie. Obowiązującą formą są deklaracje składane papierowo lub elektronicznie. Najlepiej poprosić o wypełnienie deklaracji Intrastat profesjonalistów o poprowadzenie dla nas tej dokumentacji. W tym momencie przekazujemy tylko odpowiednie dokumenty i wiemy, że nasza sprawa zostanie kontynuowana prawidłowo. W tym procesie jest miesięczny okres rozliczeniowy. Za niezłożenie deklaracji w terminie przyznawana jest  kara w wysokości 3000 zł.  Dokumentacja niezbędna do sporządzenia deklaracji Intrastat. Przeczytaj na naszym blog.