Jakie są formy zgłoszenia Intrastat?

srebrny długopis ze złotą skuwką

Intrastat to system, który jest kluczowy dla zbierania danych o wymianie handlowej pomiędzy krajami Unii Europejskiej. Jako przedsiębiorca zaangażowany w handel z partnerami z innych państw UE, musisz wiedzieć, jak prawidłowo zgłaszać swoje transakcje.

 

Formy zgłoszeń Intrastat – papierowe czy elektroniczne

Z biegiem czasu, wraz z rozwojem technologii oraz dążeniem do uproszczenia procedur administracyjnych, wprowadzono możliwość składania zgłoszeń w formie elektronicznej. Obecnie większość przedsiębiorców korzysta właśnie z tej opcji, która pozwala na szybsze i wygodniejsze dopełnienie obowiązków statystycznych.

Składanie elektronicznych zgłoszeń Intrastat odbywa się za pomocą specjalnych aplikacji udostępnianych przez Główny Urząd Statystyczny (GUS) lub za pośrednictwem usług oferowanych przez wykwalifikowane agencje celne. Korzystanie z takich rozwiązań pozwala na automatyzację procesu zgłaszania oraz minimalizację ryzyka błędów wynikających z ręcznego wprowadzania danych. Ponadto, przedsiębiorcy mają możliwość śledzenia statusu swoich zgłoszeń oraz otrzymywania informacji zwrotnej na temat ewentualnych nieprawidłowości.

 

Kluczowe aspekty przygotowania zgłoszeń Intrastat

W celu prawidłowego przygotowania zgłoszeń Intrastat należy określić wartość statystyczną towarów, która obejmuje zarówno ich wartość faktyczną, jak i koszty transportu oraz ubezpieczenia. Wartość statystyczna powinna być wyrażona w euro, a jej obliczenie odbywa się na podstawie kursów walut ustalanych przez Narodowy Bank Polski.

Kolejnym kluczowym elementem zgłoszeń Intrastat jest klasyfikacja towarów według tzw. Wspólnotowego Systemu Klasyfikacji Towarów (CN). System ten opiera się na ośmiocyfrowych kodach, które pozwalają na jednoznaczne zidentyfikowanie rodzaju towaru. W przypadku niektórych produktów, wymagane jest również podanie dodatkowych informacji, takich jak jednostka miary czy kraj pochodzenia.

Warto również pamiętać o terminach składania zgłoszeń Intrastat, które są ściśle określone przez przepisy prawa. Zgłoszenia należy przekazać do odpowiednich instytucji nie później niż do 10. dnia roboczego miesiąca następującego po miesiącu, w którym miały miejsce transakcje handlowe. Niedopełnienie tego obowiązku może skutkować nałożeniem kar finansowych oraz utratą zaufania ze strony partnerów handlowych.