Deklaracje Intrastat a system progów statystycznych

przeźroczysty długopis w dłoni

System Intrastat ma na celu dostarczanie danych statystycznych o handlu wewnątrzwspólnotowym, które są niezbędne dla monitorowania i analizy sytuacji gospodarczej i handlowej UE. W tym wpisie skupimy się głównie na systemie progów statystycznych, który określa, kto i kiedy jest zobowiązany do przekazywania informacji w ramach systemu Intrastat.

 

Progi statystyczne w systemie Intrastat

Progi statystyczne w systemie Intrastat to wartości obrotu towarowego z krajami UE, od których zależy zakres informacji podawanych w deklaracjach Intrastat. Progi Intrastat i ich wartość są ustalane co roku przez Główny Urząd Statystyczny na podstawie danych o wymianie towarowej z poprzedniego roku i mają na celu ograniczenie obciążeń administracyjnych dla małych i średnich przedsiębiorstw. Progi są ustalane osobno dla przywozu i wywozu oraz dla dwóch poziomów szczegółowości danych: podstawowego i szczegółowego.

 

Jakie są progi statystyczne w systemie Intrastat na rok 2023?

Na rok 2023 ustalone są następujące wartości progów statystycznych dla podmiotów realizujących obroty z krajami UE:

  • próg podstawowy: dla przywozu 5.000.000 zł, dla wywozu 2.700.000 zł
  • próg szczegółowy: dla przywozu 80.000.000 zł, dla wywozu 128.000.000 zł

Podmiot jest zobowiązany do składania deklaracji Intrastat na poziomie podstawowym, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie;
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu podstawowego w przywozie lub w wywozie.

Podmiot jest zobowiązany do składania deklaracji Intrastat na poziomie szczegółowym, jeśli:

  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów w roku poprzedzającym rok sprawozdawczy przekroczyła wartość określoną odpowiednio dla ustalonego na aktualny rok sprawozdawczy progu szczegółowego w przywozie lub w wywozie;
  • wartość dokonanych przez ten podmiot przywozów lub wywozów towarów przekroczyła w danym roku sprawozdawczym wartość określoną dla ustalonego na dany rok sprawozdawczy progu szczegółowego w przywozie lub w wywozie.

Podmioty, które nie przekraczają progów statystycznych, nie są zobowiązane do składania deklaracji Intrastat, ale mogą to robić dobrowolnie.