Jakie obroty należy wykazywać w systemie Intrastat?

paczki i kontener

Handel międzynarodowy jest istotnym elementem gospodarki każdego kraju. Szczególnie dla krajów należących do Unii Europejskiej, które są blisko powiązane ze sobą gospodarczo. Z tego powodu, istotne jest monitorowanie i kontrolowanie przepływu towarów między państwami UE. W tym celu wprowadzono system Intrastat, który pozwala na gromadzenie danych na temat obrotów handlowych między krajami członkowskimi.

 

System Intrastat – dla kogo i dlaczego?

Firmy, prowadzące handel międzynarodowy, które przekraczają określone progi Intrastat, są zobowiązane do składania deklaracji do systemu. Przedsiębiorstwa są zobowiązane do zgłaszania swojej wewnątrzunijnej działalności handlowej w systemie Intrastat, jeśli ich roczny obrót przekracza określone progi ustalone przez każde państwo członkowskie UE. Progi te różnią się w zależności od kraju i zależą od rodzaju towarów będących przedmiotem handlu.

W Polsce progi dla zgłaszania wewnątrzunijnej działalności handlowej są wyrażone w złotych i wynoszą odpowiednio 5 000 000 PLN dla przyjazdów i 2 700 000 PLN dla wysyłek podstawowego progu oraz 80 000 000 PLN (przyjazdy) i 128 000 000 PLN (wysyłki) dla szczegółowego progu. Obroty, które należy wykazywać, to wszystkie transakcje związane z eksportem lub importem towarów, niezależnie od ich wartości, jak długo łączna wartość tych transakcji przekracza progi Intrastat.

 

Konsekwencje niewłaściwego uzupełniania deklaracji

Niewłaściwe uzupełnianie deklaracji Intrastat lub zatajanie obrotów może prowadzić do poważnych konsekwencji. Przedsiębiorstwo może być narażone na kary finansowe za nieprawidłowości w rozliczeniach. Poza tym, brak pełnej transparentności w handlu międzynarodowym może również narazić firmę na ryzyko utraty zaufania ze strony partnerów handlowych i organów regulacyjnych. W najgorszym przypadku, może to nawet prowadzić do restrykcji w handlu z innymi krajami Unii Europejskiej. Dlatego tak ważne jest, aby dokładnie i rzetelnie uzupełniać deklaracje Intrastat, przestrzegając ustalonych progów i terminów.