Czym są kody transakcji w Intrastat i do czego służą?

lupa i liczby

System Intrastat został wprowadzony w 1993 roku jako cześć inicjatywy Jednolitego Rynku Europejskiego w celu uproszczenia handlu międzynarodowego poprzez zapewnienie standardowego sposobu śledzenia towarów i usług, będących przedmiotem handlu między krajami europejskimi.

 

Z czego składają się kody Intrastat?

Śledzenie międzynarodowych transakcji handlowych możliwe jest dzięki stosowaniu zestawu kodów Intrastat – ośmiocyfrowych kodów numerycznych, które są przypisane do każdego rodzaju towarów, usług i przesyłek, będącymi przedmiotem handlu międzynarodowego. Kody oparte są na Zharmonizowanym Systemie Klasyfikacji (HS), który jest uznawany na całym świecie. System podzielony jest na 21 sekcji, 96 rozdziałów oraz 1244 czterocyfrowe podpozycje, odpowiadające konkretnym produktom i usługom. Pierwsze dwie cyfry oznaczają sekcję, kolejne dwie – dział, a ostatnie cztery oznaczają podpozycję.

 

Kto musi używać kodów Intrastat?

Do uzupełniania deklaracji celnych wraz z kodami zobowiązane są wszystkie przedsiębiorstwa, bez względu na wielkość i rodzaj, zajmujące się handlem międzynarodowym – exportem lub importem towarów i usług z innych krajów Unii Europejskiej.

Kody Intrastat są corocznie aktualizowane i udostępniane przez Główny Urząd Statystyczny dla firm, które złożą deklarację, dostarczając informacje o swojej działalności gospodarczej, rodzaju produktu, którymi handlują, o partnerach handlowych oraz o ilości i wartości towarów, będących przedmiotem obrotu. Przedsiębiorcy muszą również składać regularne raporty z prowadzonej działalności.

System Intrastat z powodzeniem zapewnia standardowy sposób śledzenia międzynarodowych transakcji handlowych w UE, który przyczynia się między innymi do zmniejszenia formalności i kosztów administracyjnych, związanych z handel międzynarodowym.