Najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach Intrastat

czarny napis

Deklaracje Intrastat są ważną częścią systemu celnego Unii Europejskiej. Służą do gromadzenia danych statystycznych, dotyczących wymiany towarowej między krajami UE. W Polsce deklaracje Intrastat wymagane są dla wszystkich przesyłek i towarów, będących w eksporcie i imporcie. Niestety wiele firm popełnia błędy podczas sporządzania zgłoszeń, co może prowadzić do nieprawidłowości danych i ewentualnych konsekwencji finansowych. Na jakie pomyłki najczęściej uważać?

 

Najczęściej popełniane błędy w zgłoszeniach Intrastat

Do najczęściej źle wpisywanych danych należy błędne kodowanie towarów według nomenklatury scalonej (CN), które umożliwiają jednoznaczne sklasyfikowanie produktów. Błędne przypisanie kodów prowadzi między innymi do problemów przy kontrolach celno-skarbowych.

Innym, często popełnianym błędem, jest nieuwzględnianie w deklaracjach transakcji wartościowych poniżej progów statystycznych. Wszystkie transakcje, niezależnie od wartości, powinny być uwzględnianie w zgłoszeniach Intrastat.

Firmy stosują także błędne warunki dostawy, które określają odpowiedzialność i koszty związane z transportem towarów. Błędne wskazanie tych warunków prowadzić najczęściej do niepoprawnych danych co do wartości towarów i kosztów transportu.

 

Jak uniknąć popełniania błędów w deklaracjach Intrastat?

Minimalizacja ryzyka popełniania błędów jest możliwa dzięki korzystaniu ze specjalistycznych narzędzi do weryfikacji danych i identyfikacji potencjalnych błędów lub zlecenie wypełnienia deklaracji Intrastat profesjonalnym doradcom i specjalistom, którzy przygotują zgłoszenie według obowiązujących przepisów. Dzięki temu ryzyko popełnienia błędu zostaje zminimalizowane, deklaracje trafią do urzędu na czas, a przedsiębiorca nie będzie musiał obawiać się ewentualnych kar finansowych i prawnych.