Rejestracja na potrzeby Intrastat. Co, gdzie, kiedy

czarny długopis w dłoni

Prowadzenie działalności gospodarczej wiąże się z koniecznością dbania o wiele różnych szczegółów. Kluczowe znaczenie ma dopełnienie obowiązków prawnych. W przypadku firm działających w obrocie towarowym konieczne jest m.in. przekazywanie informacji do systemu Intrastat. Jednak o czym należy pamiętać? Temat ten omawiamy w naszym artykule.

 

Kogo obowiązuje system Intrastat?

System Intrastat dotyczy podmiotów, które zajmują się obrotem towarowym z państwami członkowskimi Unii Europejskiej. 

Jednak to nie koniec wymagań. Takie podmioty muszą także:

  • być zarejestrowane, jako podatnik VAT w Polsce,
  • w roku poprzednim, dokonać przywozów, lub wywozów towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok, lub w roku bieżącym dokonać przywozów, lub wywozów towarów o wartości wyższej niż statystyczny próg podstawowy ustalony na bieżący rok.

 

System Intrastat – co warto wiedzieć?

Oto kilka najważniejszych pytań i odpowiedzi dotyczących systemu Intrastat:

  • Czy jest określony termin, do którego trzeba złożyć zgłoszenie? Tak, zgłoszenie należy złożyć nie później niż do dziesiątego dnia miesiąca następującego po tym okresie.
  • Czy mając siedzibę firmy i zarejestrowaną działalność gospodarczą w innym kraju Unii Europejskiej, jednocześnie będąc zarejestrowanym w Polsce trzeba dokonywać zgłoszeń Intrastat w Polsce? Tak, jeśli spełnione zostają wspomniane już warunki, w tym przede wszystkim zachodzi przekroczenie statystycznego progu podstawowego.
  • Czy w miesiące, w których nie zachodzi przywóz/wywóz konieczne jest składanie zgłoszenia? Tak, istnieje obowiązek dokonania tzw. zgłoszeń „zerowych”.
  • Czy towary przywożone lub wywożone czasowo należy wykazywać w zgłoszeniach Intrastat? Nie, o ile spełnione są warunki podane w odpowiednich aktach prawnych.