Sankcje za niedopełnienie obowiązku składania deklaracji Intrastat

pan rozmawiający przez telefon

Obrót towarami w obrębie Unii Europejskiej musi być objęty systemem statystycznym, który zawiera informacje na temat wewnątrzwspólnotowej wymiany handlowej. Obejmuje one dane na temat nabycie, dostawy oraz sprzedaży produktów. System ten nazywa się intrastat i dla wielu podmiotów jest obowiązkowy pod rygorem kary.

 

Dla kogo intrastat?

Każda osoba prawna i fizyczna oraz jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która dokonuje nie tylko transakcji, ale także wywozu towarów wewnątrz wspólnoty europejskiej ma obowiązek wprowadzania danych do intrastatu. W tym celu można korzystać z odpowiednich platform ułatwiających to zadanie. Deklaracje intrastat można składać za pośrednictwem serwisu intrastat24.pl. Obowiązek ten spoczywa na VAT-owcach, którzy posiadają towary wysyłane między państwami, mają umowę na wysyłkę towaru lub jego dostarczenie. Aktualnie próg podstawowy, który kwalifikuje do tej czynności, wynosi 2 mln zł, a szczegółowy 108 mln zł.

 

Intrastat a sankcje

Każdy obowiązek jest jednak właściwie sankcjonowany, żeby podmioty, których dotyczy, go dopełniały. Nie jest inaczej w przypadku intrastatu. Zgłoszenie musi być pełne, a więc zawierać informacje dotyczące kraju wysyłki lub przeznaczenia towarów, kodu CN towaru oraz rodzaju transakcji, informacje na temat masy netto towaru w kg i wartości fakturowej w złotówkach. Kary za niedopełnienie obowiązku sprawozdawczego nakładane są dopiero po trzykrotnym upomnieniu, a ich wysokość wynosi 3000 zł za każdy niezgłoszony okres. Warto więc dokładnie pilnować wszelkich terminów. Oczywiście, jeśli w danym okresie transakcji, których dotyczy intrastat, nie dokonywaliśmy, wówczas obowiązek ten ustaje. Jednak w sytuacji, gdy mu podlegamy po prostu, musimy składać deklaracje. W przeciwnym wypadku sankcje będą dotkliwe. Procedura nie jest skomplikowana, jeśli oczywiście korzystamy z odpowiednich narzędzi, które są czytelne i intuicyjne. Wówczas to tylko formalność. Rejestracja na potrzeby Intrastat. Co, gdzie, kiedy. Przeczytaj na naszym blogu.